ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COVID-19, νόσηση, εμβολιασμός και ανοσία

Τι είναι η ανοσία; Είναι η δυνατότητα ενός οργανισμού με την βοήθεια του ανοσοποιητικού του συστήματος να αμύνεται και να αποκρούει χωρίς σοβαρές συνέπειες κάποιον βλαπτικό παράγοντα. Στην περίπτωσή μας να αποκρούει τον ιό SARS-CoV-2. Όλα τα άτομα με ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού αναπτύσσουν αντίδραση μετά από λοίμωξη που συμπεριλαμβάνει την χυμική και την κυττατική […]