ΕΜΒΟΛΙΟ Pfizer-BioNTech

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ      (από Medicines & Healthcare products Regulatory Agency GREAT BRITAIN) Το εμβόλιο χορηγείται σε άτομα άνω των 16 ετών, ενδομυικώς στον δελτοειδή μυ, σε 2 δόσεις με απόσταση 21 ημερών. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε άτομα κάτω των 16 ετών και […]